MO ČRS Předhradí

8.2.2010

Rybáři schůzovali

 

 

V sobotu 6. února 2010 se uskutečnila v klubovně plážového volejbalu členská schůze Místní organizace Českého rybářského svazu v Předhradí. Jako host se zúčastnil starosta obce Tomáš Tůma.

Místní organizace má v současné době celkem 134 řádných členů, z tohoto počtu je 13 členů nezletilých.

V uplynulém roce bylo v revíru organizace uloveno 1.380 ks ryb o celkové váze 4.342 kg. Nejvíce bylo uloveno kaprů a to 1.145 ks.

Rekordní ulovenou rybou byl tolstolobec, který měřil 110 cm a vážil 23,5 kg. Jako další významné úlovky lze uvést:

sumce, který měřil 135 cm a vážil 15,5 kg

kapra, který měřil 90 cm a vážil 17,6 kg

štiku o délce 74 cm a váze 7,2 kg

candáta délky 72 cm a váze 7,5 kg

 

Revír má již delší dobu velmi dobrou pověst mezi rybářskou obcí, což dokazuje rostoucí počet rybářů, kteří přijíždějí lovit jako hosté a to jak celoročně tak i krátkodobě. V průběhu schůze byly předneseny zprávy o činnosti a výsledcích práce za rok 2009, projednány a schváleny návrhy a dokumenty pro činnost organizace na tento rok. Starosta obce ve svém vystoupení zhodnotil práci organizace a jejího výboru, poděkoval za její činnost a vyslovil přesvědčení o další úspěšné spolupráci.

 

 

 

                                                                                                                                                    Výbor MO Předhradí

 


Rybářské závody dětí

 

Velká pozornost byla výborem věnována přípravě dětských závodů. Do Starého Labe, kde se závody připravovaly, bylo s předstihem vysazeno celkem 5 metráků kaprů. Břehy byly upraveny a připravena vhodná stanoviště pro závodníky.

Samotné závody, nad kterými převzal záštitu starosta obce Tomáš Tůma, se uskutečnily dne 27.6. za velmi příznivého počasí. Zúčastnilo se jich celkem 19 dětí ve věku od 6 do 14 let.

Mimo drobné ryby bylo uloveno 17 kaprů, z nichž celkem 8 měřilo více než 50 cm. Největší rybu dne ulovil Jakub Plachý. Podle dosažených bodů se na prvních místech umístili tito závodníci:

na místě 1. Bergr Jakub

              2. Šárovec Ondřej

              3. Vrba Tomáš

              4. Kašpar Petr

              5. Šárovcová Marie

 

Vítězové kromě hodnotných věcných cen obdrželi také diplomy. Všichni účastníci dostali rybářské suvenýry. Za odměny je třeba poděkovat vedení obce a jednotlivým sponzorům.

 

 

29. června 2009                                                                          Výbor MO ČRS Předhradí

 

Rybari_uklizeli.pdf [7 KB]