Úřední deska od 1.1.2020

Zveřejněné dokumenty

 

Vyvěšeno od - do

     
Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Klipec + pověření ke vstupu,vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.pdf    20.02.2020 - 06.03.2020
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Pňov na stát.     13.02.2020 - 13.05.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva      03.02.2020 - 10.02.2020 
Oznámení o ustanovení opatrovníka - LV 211 v k.ú. Nová Ves      24.01.2020 -10.02.2020
Návrh ke třetímu opakovanému veřejnému projednání pořízení nového územního plánu obce Pňov-Předhradí     06.01.2020 - 19.02.2020
Veřejná vyhláška-termín konání 2.projednání návrhu územního plánu - Pňov-Předhradí     10.01.2020 - 19.02.2020
Příloha OOP -  textová část odůvodnění    
Příloha OOP -  textová část územního plánu    
Územní plán -  výkres č.1 - základní členění    
Územní plán -  výkres č.2 - hlavní výkres    
Územní plán -  výkres č.3 - veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace    
Územní plán -  výkres č.4 - technická infrastruktura    
Územní plán -  výkres č.01-koordinační výkres    
Územní plán -  výkres č.02-širší vztahy    
Územní plán -  výkres č.03-předpokládané zábory ZPF a PUPFL    
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schematy na silnicích I. třídy pro rok 2020.   31.12.2019 -15.01.2020
Záměr EIA silnice I/38   18.12.2019 - 03.01.2020
Oznámení o ustanovení opatrovníka P. Koláčný V. LV p. 445,67   16.12.2019 - 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka p. Koláčný V. LV 445   16.12.2019 - 31.12.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka p. Koláčný M. LV 67   16.12.2019 - 31.12.2019
Usnesení o ustanovení opatrovníka   16.12.2019 - 31.12.2019
SOJP - schválený rozpočet 2020   11.12.2019 - 31.12.2020
Schválený rozpočet obce Pňov-Předhradí 2020   10.12.2019 - 31.12.2020
MZE - Opatření obecné povahy   09.12.2019 - 09.01.2020
Pozvánka    01.12.2019 - 09.12.2019
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Klipec   25.11.2019 - 10.12.2019
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - KoPU Klipec   15.11.2019 - 30.11.2019
Vyrozumění o zahájení exekučního řízení - p. Kučera Tomáš   15.11.2019 - 15.12.2019
Rozpočtový výhled obce 2020-2022   12.11.2019 - 31.12.2022
SOJP - návrh rozpočtu 2020   12.11.2019 - 10.12.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019   12.11.2019 - 31.12.2019
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020 - 2022   12.11.2019 - 27.11.2019
Návrh rozpočtu obce Pňov - Předhradí 2020   12.11.2019 - 09.12.2019
Veřejná vyhláška k pozvánce na projednání druhé verze návrhu pozemkových úprav v KÚ Pňov a KÚ Předhradí   4.11.2019 - 19.11.2019
Upozornění - obecná prevence   05.08.2019 - 31.12.2020
MZE - opatření obecné povahy.   04.04.2019 - 31.12.2022
Rozpočtový výhled 2018 - 2020   11.12.2017 - 31.12.2020
     
     

 

TOPlist